Moc korzyści

                           Agencja Rozwoju Regionalnego ,,Arreks'' SA w Kleszczowie  zaprasza na 1 - dniowe szkolenie pt.:

                   

                                          ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE -  nowa  USTAWA   Prawo  Zamówień  Publicznych

 

 1. miejsce szkolenia:  Kleszczów, kompleks SOLPARK , ul. Sportowa  8

 2. planowany  termin szkolenia : 2 września  2020 r.  godz. 9  -  15  

 3. cena -  

 4. status szkolenia - trwa nabór

 

    WYKŁADOWCA

                         mgr Dorota Krajewska - Trajdos (dorota@trajdos-radcowie.pl) radca prawny, który od 2004 r. prowadzi własną Kancelarię prawną w Radomsku. W 1996 roku ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji - kierunek prawo, w latach 1997 – 1999 odbyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, w latach 2001 – 2004 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i zdała egzamin radcowski, w 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we Wrocławiu.    

    Mecenas Dorota Krajewska – Trajdos od 2000 roku zajmuje się w praktyce zamówieniami publicznymi początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, a od 2004 roku w ramach prowadzonej Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka publikacji prasowych - w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Słuchacz oraz wykładowca licznych szkoleń i warsztatów dla zamawiających  i wykonawców, poświęconych tematyce zamówień publicznych. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.