Moc korzyści

           

 

                                         K O M U N I K A T

 

Z uwagi na sytuację epidemilogiczną w kraju, Agencja Rozwoju Regionalnego Arreks SA w Kleszczowie przesuwa termin szkolenia  ,,Nowa Ustawa - Prawo Zamówień Publicznych '' zaplanowanego na dzień 25 marca 2020 r.          n  a     d z i e ń  

        

                                           27 maja 2020 r. 

 

 

PS Pozostałe warunki dotyczące szkolenia PZP  pozostają bez zmian.