Moc korzyści

Jesteśmy Spółką, której jedynym akcjonariatem jest Gmina Kleszczów, z którą ściśle współpracujemy od początku naszej działalności. Dzięki tej współpracy nasz rozwój opiera się o nowoczesne technologie oraz ukierunkowany jest na dostarczanie naszym klientom, w tym mieszkańcom Gminy Kleszczów usług i produktów wysokiej jakości.

W ramach Spółki aktywnie działa ośrodek szkoleniowy "ADEPT", w którym przez 27 lat zorganizowano 153 szkolenia i kursy dla prawie 3 tys. osób. Organizowane przez "ARREKS" kursy i szkolenia mają szeroki zakres, od kursów językowych, po specjalistyczne szkolenia zawodowe i warsztaty z zakresu zmian w przepisach prawa.

W strukturach ARREKS - u prężnie działa Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, w którym rokrocznie funkcjonuje kilkanaście firm rozpoczynjących swoją działalność. Od 2015 roku oferujemy przedsiębiorcom usługę "Wirtualne Biuro", dzięki której otrzymują oni adres siedziby swojej działalności oraz szereg wartości dodanych, jak: dostępność sali konferencyjnej, czy obsługa korespondencji.  

Wspierając sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw od początku istnienia udzielamy pożyczek na rozpoczęcie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Przez 27 lat, z krótką 2 - letnią przerwą, udzieliliśmy 161 pożyczek na łączną wartość przeszło 5 mln zł. 

Jesteśmy Spółką kapitałową i głównymi filarami naszej działalności gospodarczej są: usługi telekomunikacyjne.

 

TO MY - KONTAKT

 

ZARZĄD

 Prezes Zarządu – mgr inż. Agnieszka Bednarska

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący – Anna Niedbała

z-ca Przewodniczącego – Urszula Figura

Członek  - Marcin Sulikowski

 

PROKURENCI

Marzena Michalczyk

Artur Zieliński

 

SEKRETARIAT SPÓŁKI

97-410 Kleszczów, ul. Główna 122

Tel. 44 731 37 31

e-mail: sekretariat@arreks.com.pl

czynne: poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00

DZIAŁ SZKOLEŃ / INKUBATOR / POŻYCZKI

Specjalista ds. szkoleń – Łucja Baran

97-410 Kleszczów, ul. Główna 122

Tel. 44 731 37 10 lub 727 500 728

e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

czynne: poniedziałek – piątek: 9:00 - 17:00

 

TELEKOMUNIKACJA (Telefon / Internet / Telewizja)

Kierownik Centrali – Piotr Stobiecki

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – Agnieszka Masłowska, Lilianna Kochel

97-410 Kleszczów, ul. Główna 122 (wejście od ul. Głównej)

Tel.: 44 731 37 13

e-mail: bok@arreks.com.pl

czynne: poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00   wtorek, piątek: 7:00 - 17:00

 

STACJA PALIW

P.O.K – Olimpia Ochnio

97-410 Kleszczów, ul. Główna 37

Tel / Fax.: 44 731 37 27

e-mail: stacja@arreks.com.pl

czynne: 24h / 7