Moc korzyści

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. jest wspieranie przedsiębiorczości oraz realizowanie działań, które aktywizują i umacniają pozycję lokalnych przedsiębiorców. W tym celu na początku działalności Spółki powstał Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy „ADEPT”, w ramach którego do dziś organizowane są szkolenia i kursy o szerokim zakresie: od kursów językowych po specjalistyczne szkolenia zawodowe i warsztaty z zakresu zmian w przepisach prawa. Głównym celem działalności szkoleniowej jest ciągła mobilizacja ludzi przedsiębiorczych do działania poprzez podnoszenie własnych kwalifikacji, nadążanie za dynamicznym otoczeniem formalno – prawnym prowadzonych działalności oraz wskazywanie osobom poszukującym własnych dróg rozwoju zawodowego ich możliwości, zdolności i talentów pomocnych w rozwoju zawodowym.

Wizytówką Ośrodka "ADEPT" jest przeszło 3000  przeszkolonych osób w ponad 150  kursach i szkoleniach. Wszystkie szkolenia prowadzone przez "ARREKS" kończą się egzaminem w formie testu ze znajomości zagadnień lub ćwiczeń praktycznych objętych kursem. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, określające tematykę kursu, cel prowadzonych zajęć, liczbę godzin, czas trwania kursu, uzyskane uprawnienia oraz ramowy program szkolenia. Szkolenia odbywają się w pomieszczeniach własnych Spółki oraz w obiektach szkoleniowych i konferencyjnych Kompleksu SOLPARK Kleszczów. Organizowane przez "ARREKS" szkolenia prowadzone są w 3 trybach:

  1. dziennym: 2 lub 3 kilkudniowe sesje  w dni powszednie

  2. wieczorowym: 2 razy w tygodniu, w godzinach: 17.00  - 19.00

  3. zaocznym: w soboty i niedziele (co drugi weekend)

"ARREKS" organizuje także wyjazdowe formy doskonalenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Obejmują one: transport, nocleg i wyżywienie oraz pełną obsługę merytoryczną kursu / szkolenia. Koszty organizacji form wyjazdowych kalkulowane są indywidualnie według potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

 

OFERTA SZKOLENIOWA

wrzesień 2020 - sierpień  2021

Lp Nazwa szkolenia /kursu Czas trwania szkolenia/kursu Cena zł

1.  

AutoCad  podstawowy

24 godziny (3 dni)

    1.200,-

2.

AutoCad  średnio zaawansowany

16 godzin (2 dni)

     1.200,-

3.

MS Excel poziom podstawowy

MS Excel poziom zaawansowany

      Excel w pakiecie /podstawowy i zaawansowany/   

12  godz.

16  godz.

30  godz.

      650,-

      500,-

   1.050,-

4.  

Grafika komputerowa

30 godzin

       900,-

5.

PowerPoint podstawowy

 

       900,-

6.

Word średnio zaawansowany / zaawansowany

30 godzin

 800,- / 1200,-

7.

Język  angielski  poziom podstawowy                                                                    

Język angielski poziom średnio zaawansowany

Język angielski - KONWERSACJE -        

Język : niemiecki, hiszpański, włoski , rosyjski

50 godzin

50 godzin

20 godzin

60 godzin

  1.000-

  1.050,-

     800,-

  600-1200,-

8.

Księgowość – książka przychodów i rozchodów, ryczałt

30 godzin

    900,-

9.

OPIEKUN DZIECI DO LAT 3 

280 godz

   1.490,-

10.

Kurs  ,,Kadry i płace’’

72 godziny  

  1. 300,-

11

MS Excel w dziale  Kadr i Płac

24 godziny

  1. 300,-

12.

Obsługa kas fiskalnych (teoria i praktyka)

8 godzin

   70-100

13.

Opiekun osób starszych

50 godzin teoria

70 godzin praktyka

1 490,-

1 720,-

14.

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży

36 godzin

     390,-

15.

Instruktor rekreacji ruchowej specjalność fitness

 

   1.560,-

16.

Kurs pierwszej pomocy

 

     70,-

17.

Finanse dla Dyrektorów i Menadżerów

2 m-ce

   3.500,-    

18.

Prawo Zamówień Publicznych dla Wykonawców – przygotuj ofertę, wygraj  przetarg

1 – 3 dni

  380,- / 680,-

19.

Prawo Zamówień Publicznych  - dla Zamawiających

1 – 3 dni

  380,- / 680,-

20.

Akademia Prawa Budowlanego – z uwzględnieniem obowiązujących zmian

1 – 2 dni

      680,-

21.

Szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

2 m-ce

   2.950,-