Moc korzyści

Firmy korzystające z Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

 • Energia Logistyka - Jakub Jędrzejczyk       
 • Firma "Carmar" - Marcin Gaik
 • FHU ,,TECHCONTROL'' - Mateusz  Wesołowski
 • "Ekoinstal" - Roman Piłat
 • Easy Trade International - filia w Kleszczowie - Olecki Jacek
 •  

Wirtualne biuro

"Wirtualne Biuro" to nowatorska usługa skierowana do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz do podmiotów istniejących, szukających nowych lokalizacji dla prowadzonej działalności. 

WIRTUALNE BIURO = SIEDZIBA FIRMY bez kosztów najmu i utrzymania powierzchni biurowej

"Wirtualne Biuro" daje wiele udogodnień związanych z prowadzeniem biura, bez potrzeby najmowania powierzchni biurowych jedynie w celu posiadania adresu do rejestracji działalności oraz odbierania korespondencji. 

Do najważniejszych korzyści płynących z usługi "Wirtualne Biuro" należą:

 • znaczne ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem biura,
 • dostępność sali konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkań z kontrahentami,
 • dostępność profesjonalnej obsługi biurowej w zakresie przyjmowania korespondencji oraz bieżących kontaktów z "Podmiotem" korzystającym z usługi,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku regionalnym.

W ramach usługi "Wirtualne Biuro" dostępne są 3 pakiety o różnym zakresie usług:

Pakiet podstawowy

 • najem adresu korespondencyjnego na potrzeby siedziby i rejestracji działalności,
 • odbiór i przechowywanie korespondencji przychodzącej i przesyłek kurierskich,
 • telefoniczne lub mailowe informowanie o nadejściu korespondencji,
 • umieszczenie nazwy "Podmiotu" na stronie www.arreks.com.pl.

Koszt miesięczny pakietu podstawowego: 120,00 zł + VAT

Pakiet rozszerzony

 • najem adresu korespondencyjnego na potrzeby siedziby i rejestracji działalności,
 • odbiór i przechowywanie korespondencji przychodzącej i przesyłek kurierskich,
 • telefoniczne lub mailowe informowanie o nadejściu korespondencji,
 • raz w tygodniu zbiorcza wysyłka korespondencji na wskazany przez "Podmiot" adres,
 • umieszczenie nazwy i logo "Podmiotu" wraz z krótkim opisem działalności na stronie www.arreks.com.pl.

Koszt miesięczny pakietu rozszerzonego: 160,00 zł + VAT

Pakiet komfortowy

 • najem adresu korespondencyjnego na potrzeby siedziby i rejestracji działalności,
 • odbiór i przechowywanie korespondencji przychodzącej i przesyłek kurierskich,
 • telefoniczne lub mailowe informowanie o nadejściu korespondencji,
 • raz w tygodniu zbiorcza wysyłka korespondencji na wskazany przez "Podmiot" adres,
 • umieszczenie nazwy i logo "Podmiotu" wraz z krótkim opisem działalności na stronie www.arreks.com.pl,
 • bezpłatne korzystanie z ksero i drukarki: do 100 stron miesięcznie,
 • bezpłatne korzystanie z faksu: do 100 stron miesięcznie,
 • bezpłatne korzystanie z sali szkoleniowej i konferencyjnej: do 5 godzin zegarowych miesięcznie.

Koszt miesięczny pakietu komfortowego: 200,00 zł + VAT