ARREKS S.A.
ul. Szkolna 6
97-410 Kleszczów
tel: (+48) 44 731 37 31
fax: (+48) 44 731 37 32
arreks@arreks.com.pl
Ikona Ikona Ikona Ikona

Drogi Abonencie!

       Piszemy do Ciebie spełniając ustawowy obowiązek komunikacyjny. Z uwagi na wejście w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która swoimi zapisami wprowadza zmiany w ustawie Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., żeby się do niego dostosować, zmieniamy niektóre postanowienia „Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych” zawartej między nami Agencją Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. a Tobą oraz obowiązującego Cię Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 

      Wprowadzone modyfikacje nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

       Nowelizacja jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa korzystny wydźwięk.

Na czym polegają zmiany w umowie?

        Dodajemy kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy chcesz wypowiedzieć umowę. Od 21 grudnia 2020 r. możesz złożyć wypowiedzenie również telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. Dotychczasowe sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian.

        Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (wtedy Twoja Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas.

Dodatkowe informacje

       Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie, listem lub e-mailem.

      Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiesz Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zapłaty w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego Umowy.


Z wyrazami szacunku

Twój Operator

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych